OFERTA

Oferta skierowana jest do wszystkich budujących i remontujących wnętrza prywatne i użyteczności publicznej.

Nasza oferta obejmuje między innymi:

 • Projekty wnętrz
 • Architektura
 • Architektura krajobrazu
 • Budownictwo
 • Aranżacja wnętrz
 • Projekty mebli

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje także:

 • adaptacje projektów gotowych
 • indywidualne projekty budowlane wielobranżowe
 • indywidualne projekty wykonawcze wielobranżowe
 • projekty termomodernizacji
 • projekty kolorystyki elewacji
 • inwentaryzacje
 • kosztorysy
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • aranżacje wnętrz
 • świadectwa charakterystyki energetycznej
 • pełnimy również nadzory autorskie
 • projekty ogrodów

Działając w imieniu Inwestora, na mocy odpowiedniego upoważnienia pozyskujemy wszelkie niezbędne dokumenty formalno – prawne wymagane do rozpoczęciem prac projektowych oraz do pozyskania pozwolenia na budowę, w tym:

 • decyzje o warunkach zabudowy
 • wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • warunki techniczne podłączenia do sieci infrastruktury technicznej
 • decyzje zezwalające na lokalizację zjazdów indywidualnych
  i publicznych
 • wypisy z rejestru gruntów
 • mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych
 • badania warunków gruntowo – wodnych
 • inwentaryzacje zieleni
 • operaty wodno – prawne
 • opinie i ekspertyzy techniczne
 • oraz wiele innych wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie projektów, wyceny, czy możliwości wykonania innych usług, proszę wysłać zapytanie mailowe, na adres: [email protected]